Spájame a vytvárame priestor
pre diskusiu a spoluprácu.

FIREMNÁ PLATFORMA A JEJ ÚLOHA

 • vychádza z poslania Srdca Slovenska byť odborným partnerom pre spájanie medzi firemným, štátnym a tretím sektorom pre zosúladenie rodinného a pracovného života a budovanie kvalitnej budúcnosti celej spoločnosti,
 • ponúka priestor pre spoločnú výmenu pohľadov, ideí, riešení, zdieľanie a šírenie posolstiev pre harmonický život ľudí v práci aj v súkromí,
 • firemná platforma je určená pre všetky firmy, ktorých interné hodnoty sú zamerané na zosúladenie rodinného a pracovného života vrátane podpory využitia potenciálu žien pre riadenie, otvorenie priestoru pre plnenie úlohy otcov, či opatrení pre podporu rodín,
 • platforma je otvorená pre spoluprácu so štátnym sektorom pri diskusii o takých legislatívnych opatreniach, ktoré skutočne podporia a pomôžu realizovať firmám tieto opatrenia, pričom ďalším partnerom budú organizácie tretieho sektora, ktoré budú prichádzať s konkrétnymi iniciatívami.

ČO ZÍSKATE AKO NÁŠ PARTNER?

 • ÚČASŤ NA FÓRE „Firma 21. storočia“
 • INŠPIRATÍVNE STRETNUTIA - účasť pre vašich zamestnancov na programoch typu:
  - stretnutie so zahraničnými podnikateľkami, leaderkami na tému „Skúsenosti žien vo vedení firiem, ako dosiahnuť primerané zastúpenie žien vo vedení“,
  - pravidelné stretnutia pre ženy k témam, ktoré budujú ženský leadership podľa metodiky Lean In circles – www.leanin.org
  - politika EÚ pre rodiny,
  - možnosť pripraviť tému stretnutia
 • WORKSHOPY - účasť vašich zamestnancov na odborných workshopoch,
 • KLUBOVÉ STRETNUTIA - klubové stretnutia pre členov platformy pre zdieľanie ich riešení a prístupov,
 • LEGISLATÍVA - možnosť vstúpiť do legislatívnej pracovnej skupiny, ktorá bude prepojená s MPSVaR,
 • PLATENÉ ČLENSTVO NA ROČNEJ BÁZE

Členmi Firemnej platformy sú firmy:

Accenture Profesia
ČSOB SPP
DELL Squire Patton Boggs
EY SwissRe
Metlife Telekom
Pivovary Topvar                      Wellnea                                    

 

PROGRAM FIREMNEJ PLATFORMY NA ROK 2016:

Fóra a workshopy:

22.3.2016 - Ako zúročiť prirodzené danosti ľudí v tímovej spolupráci – Talent na púti od JA ku MY* (Andrea Vadkerti)

14.4.2016 - Variabilita fondov EU a ich využiteľnosť pre firmy - okrúhly stôl s obchodnými komorami a zástupcami MPSVaR SR
(Adriana Šklíbová, Mária Berithová)

31.5.2016 - The Limbic Leader - Ako riadiť ľudí bez ega* (Andrea Vadkerti)

jún 2016 - Zákonník práce – stretnutie zástupcov Firemnej platformy Srdce Slovenska a MPSVaR SR (stretnutie na MPSVaR SR)

október 2016 - Fórum Firma 21. storočia

Biznis línia pre podporu rôznorodosti

september 2016 - Vnímanie rodových stereotypov v iných kultúrach + ČR ministerstvo – inšpekcia na rozdiely platov + komory (workshop)

október - november 2016 - Zdieľanie skúseností z fungovania ženských sietí v jednotlivých firmách

LEAN IN kruhy

marec 2016 - Príprava facilitátoriek na vedenie skupín interných Lean In kruhov vo firmách

marec – november 2016 - Otvorenie Lean In kruhu pre členov Srdca Slovenska (6 stretnutí pre ten istý kruh účastníčok, 1-krát za 2 mesiace)

december 2016 - Zdieľanie skúseností pre facilitátorky ženských Lean In kruhov (workshop)

Klubové stretnutie pre organizátorov aktivít

december 2016 - Vianočný networking a výmena skúseností pre členov Srdce Slovenska + Plánovanie aktivít Firemnej platformy na rok 2017

*témy môžeme upresniť podľa požiadaviek členov Srdce Slovenska alebo upraviť podľa aktuálnej spoločenskej otázky

 

Plánované rozvojové aktivity

Príprava mentoringového programu

Inclusive Leadership - how to develop a diversified organization and the necessary leadership characteristics

MARC – Men Advocating Real Change

 

PROGRAM FIREMNEJ PLATFORMY NA ROK 2015:

TOP línia:

október 2015 - Squire Patton Boggs ako Partner Business Circle pre TOP manažérky

Inšpiratívne stretnutia:

24. február 2015, 13:00 - 15:00 hod. - Lean In Circle pre začínajúce manažérky - Poznaj svoje silné stránky

10. marec 2015, 13:00 - 15:00 hod. - Lean In Circle pre začínajúce manažérky - Riaď náročné konverzácie

28. apríl 2015, 13:00 - 15:00 hod. - Lean In Circle pre začínajúce manažérky - Zamerajte sa na spätnú väzbu

3. december 2015, 13:00 - 15:00 hod. - Lean In Circle pre začínajúce manažérky - Tímová dynamika

Workshopy:

26. máj 2015, 13:00 - 16:00 hod. - Woman´s Leaders Empowered (časť z licencovaného programu zameraného na budovanie vnútorného leadershipu - Dagmar Kéryová, Zuzana Karpinská)

25. jún 2015, 16:00 - 18:00 hod. - Anatómia moci a víťazstvo disciplíny nad svedomím - interaktívna diskusia s Vladimírom Synekom, riaditeľom spoločnosti Corporate Consulting Group, moderuje Andrea Vadkerti

12. november 2015, 14:00 - 16:00 hod. - Aktívne rodičovstvo pre zamestnané ženy - Denisa Zlevská - psychologička a teologička v jednej osobe, ktorá sa venuje terapii a poradenstvu v oblasti vzťahov

7. december 2015, 16:00 - 18:00 hod. - Virtuozita zamestnávania - interaktívna debata o aktuálnych zmenách v Zákonníku práce s hosťami: Oľga Pietruchová, Silvia Jeleníková, Miriam Letašiová a Vladimír Synek, moderuje kouč Ján Dubnička

Klubové stretnutie:

6. november 2015 - Plánovanie aktivít Firemnej platformy na rok 2016, Facilitované stretnutie členov s networkingom na tému Budovanie ženských networkingov vo firmách a medzi firmami

 

PROGRAM FIREMNEJ PLATFORMY NA ROK 2014:

Inšpiratívne stretnutia:

21. máj 2014 - Squire Sanders ako Partner Business Circle Lean In - Ženy, práca a vôľa uspieť ALEBO Diskusia úspešných žien o kariére vo svete mužov – Lean In

19. august 2014, 12.00-14.00 hod. - Lean In circle pre ženy v talent manažmente - Communicating with Confidence - Confidence is not about how you feel – it’s about how you act. Take charge of the signals you’re sending.

3. október 2014, 11.30-13.30 hod. - Lean In circle pre ženy vo vyšších pozíciách – Negotiation - Learn a simple framework for approaching negotiation in a whole new light

4. november 2014, 11.30-13.30 hod. - Lean In circle pre ženy po MD – Mother´s guilt

Workshopy:

9. júl 2014, 13.00-15.00 hod. - Dagmar Kéryová, Zuzana Karpinská – Mýty, pravdy a polopravdy o ženách a mužoch v biznise – 2-hodinový workshop pre členov pracovných tímov, ktoré zavádzajú do praxe  hodnotu diverzity

15. október 2014, 12.00-14.00 hod. - Radka Dohnalová, ATAIRU – Ženský leadership

Klubové stretnutie:

9. december 2014, 16.00 – 18.00 hod. - Facilitované stretnutie členov s networkingom na tému Materská dovolenka zo všetkých aspektov

Spoluorganizátor podujatia:
logo MPSVR
Partneri:
logo ČSOB logo Telecom logo Nadácia SPP logo Pekná Modrá logo Double Tree Swiss Re
Hlavní partneri:
logo DELL
Mediálni partneri:
logo TA3 logo Forbes logo Rodinka logo Profesia
Odborní partneri:
logo SARIO logo Flexipraca