Spájame a vytvárame priestor
pre diskusiu a spoluprácu.

MH SR: Rozvojom trhu inovácií sa zvýši ponuka riešení pre samosprávy

Dátum: 28.9.2019   Zdroj: Teraz.sk

Akčný plán chcú predložiť na rokovanie vlády začiatkom budúceho roka.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

M. Letašiová: Treba vytvoriť podmienky na pochopenie Smart City v SR

Dátum: 22.9.2018   Zdroj: Teraz.sk

Cestou, ako to urobiť, je podľa generálnej riaditeľky sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR príprava akčných plánov s konkrétnymi opatreniami.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Miriam Letašiová: "Zladiť rodinu a prácu je v dnešnej dobe umenie"

Dátum: 19.4.2016   Zdroj: www.beautywoman.sk

Zo strany spoločnosti a firiem nie je dostatočne vybudovaný rešpekt k rodine, ide o opatrenia pre starostlivosť o deti, pre ženy, ale aj pre mužov. Pokiaľ však nebudú vytvorené podmienky pre to, aby ženy mohli pracovať a súčasne sa venovať rodine, budeme robiť jedno na úkor druhého a v konečnom dôsledku tým najviac trpia naše deti.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR na 3. mieste v súťaži TOP 10 žien slovenského biznisu

Dátum: 7.7.2015   Zdroj: www.eximbanka.sk

Denník Hospodárske noviny už štvrtýkrát vyhlásil anketu TOP žena v slovenskom biznise. V súťaži bolo pre rok 2015 nominovaných desať žien pôsobiacich v manažérskych pozíciách, ktoré majú za sebou zaujímavý biznisový príbeh. Na základe rozhodnutia poroty sa na 3. mieste spomedzi desať nominovaných dám umiestnila vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR, Ing. Mgr. Miriam Letašiová. Tá svoje umiestnenie v prvej trojke vníma ako ocenenie svojej doterajšej práce a motiváciu do budúcna ako aj ocenenie inštitúcie, ktorú zastupuje.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Kto je Líder 21. storočia? Osobnosť!

Dátum: 7.5.2015   Zdroj: www.banky.sk

Zrkadlo spoločnosti nám ukazuje, že potrebujeme mať lídrov, ktorí majú víziu. Vnímajú svet celistvo a myslia v spoločenských a globálnych súvislostiach. Neboja sa stáť na čele, viesť tím a prispôsobiť sa energickým zmenám na všetkých úrovniach dnešného sveta. Sú silní komunikátori, dobrí psychológovia a vedia premeniť predstavy do konkrétnych činov, ktoré sú zároveň aplikovateľné v praxi.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Miriam Letašiová: Rodina je základom pre budúcnosť celej spoločnosti a dôležitým miestom pre osobnú harmóniu každého človeka

Dátum: 13.11.2014   Zdroj: www.katalogzdravia.sk

Rodina by mala byť miestom, kde sa jej členovia cítia dobre, navzájom si rozdávajú lásku, úctu a podporu. Ideálne je, keď rodinu ako základ spoločnosti rešpektuje aj zamestnávateľ a svojim zamestnancom vytvára podmienky pre úspešné plnenie funkcie rodiny ako domov, kde vyrastajú šťastné deti šťastných rodičov. Dnes vám ponúkame rozhovor s úžasnou ženou a milujúcou matkou Miriam Letašiovou, spoluzakladateľkou a prezidentkou neziskovej organizácie Srdce Slovenska, ktorá sa venuje aktuálnym otázkam týkajúcich sa rodinného a pracovného života, ako aj podnikateľského a spoločenského prostredia na Slovensku.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Páči sa nám

Dátum: 30.10.2014   Zdroj: www.kedvyrastiem.sk

Kampaň Keď vyrastiem nehovorí len o detských snoch chlapcov a dievčat, ale aj o ich obmedzeniach, a hlavne o realite rodovej nerovnosti, s ktorou sa vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretnú. Veríme, že prináša možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť. Kampaň je realizovaná v rámci Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Zaujalo nás

Dátum: 30.10.2014   Zdroj: www.video.tyzden.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prezentovalo svoju kampaň na podporu rodovej rovnosti v platoch mužov a žien. O konkrétnych krokoch v riešení tohoto problému sa hovorilo skôr ako o výzve do budúcnosti.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Šťastná žena je základom zdravej rodiny

Dátum: 12.7.2014   Zdroj: www.katalogzdravia.sk

Spokojná, naplnená žena má neuveriteľnú silu. Je nosným pilierom domu s názvom rodina. Vychováva zdravé a sebavedomé detia partnerovi vytvára ideálne podmienky pre jeho osobný a profesný rast.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Mamičky, čoskoro sa vám o deti postarajú aj vo vašej práci!

Dátum: 2.6.2014   Zdroj: www.pluska.sk

Rezort práce plánuje uľahčiť život pracujúcim mamičkám. Chce zaviesť firemné jasle na pracoviskách, kde by sa o deti zamestnancov starali vychovávateľky. Rezort práce chce uľahčiť život mamám, ktoré sú v pracovnom procese, prostredníctvom firemných jaslí.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Zamestnávateľ ústretový k rodine

Dátum: 18.5.2014   Zdroj: www.rodinka.sk

Človek, ktorý má zázemie v rodine aj v práci, dosahuje lepšie výsledky a je prínosom pre firmu a celú spoločnosť. Nezisková organizácia Srdce Slovenska považuje za dôležité, aby sa o tejto téme diskutovalo v rámci odbornej i širokej verejnosti, ako aj v rámci vzájomného dialógu medzi štátom a firmami. Jej cieľom je prirodzeným spôsobom dostať otázku zázemia jednotlivca v rodine, ale aj v zamestnaní do povedomia celej spoločnosti.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Buď rodina, alebo práca. Hľadá sa cesta, ako mať oboje

Dátum: 14.2.2014   Zdroj: aktualne.sk

BRATISLAVA - Skráťme pracovný úväzok rodičov na 32 hodín a garantujme, že neprídu o celú mzdu. Takéto posolstvo nedávno Nemcom adresovala tamojšia šéfka rezortu práce Manuela Schwesigová. Návrhom cielila na rovnováhu medzi prácou a rodinným životom. Nahnevala však konzervatívcov kancelárky Angely Merkelovej. Tí jej nápad označili za bláznivý.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Muž na materskej - na Slovensku stále novinka

Dátum: 12.2.2014   Zdroj: pravda.sk

Dnešná doba prináša úplne nové modely rodín. Nielen štandard - žena na materskej, pracujúci muž.Povedala to Dagmar Kéryová, manažérka programov Srdce Slovenska na tlačovej konferencii Rodina – základ spoločnosti aj biznisu, ktorá pracuje individuálne pri tvorení spôsobu, aké výsledky v práci ženy dosahujú.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Rodina – základ spoločnosti aj biznisu

Dátum: 23.1.2014

Rast svetovej ekonomiky priamo súvisí s aktívnejším zapojením žien do biznisu. Ženy sa v pracovnom živote presadzujú čoraz viac, a preto je otázka zmien ich pozície v rodinách či v prístupe zamestnávateľov a spoločnosti mimoriadne pálčivá. Samozrejme, táto zmena sa dotýka i mužov, ktorí sa tiež musia prispôsobiť novej situácii. Vzniká tak nový model rodín, v ktorých obaja rodičia budujú rodinný i pracovný život.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Tlačová konferencia "Rodina - základ spoločnosti aj biznisu"

Dátum: 23.1.2014

Aké podmienky dnes potrebujú vytvoriť firmy, štátny sektor a tretí sektor, aby motivovali a podporovali dnešné rodiny?

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Ako šéfujú ženy

Dátum: 19.6.2013   Zdroj: TA3

Hosť: Miriam Letašiová/ prezidentka Srdce Slovenska n.o.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Ženský potenciál

Dátum: 6.5.2013

Skĺbiť rodinu s kariérou, ako byť prínosom v manažmente firiem, možnosti sebarealizácie - aj tieto témy bude nezisková organizácia Srdce Slovenska rozoberať na fóre o využití ženského potenciálu v biznise Firma 21. storočia. Uskutoční sa 22.5.2013 v Hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Prínos ženského potenciálu v biznise

Dátum: 5.5.2013

Potrebu zosúladenia rodinného a pracovného života rieši takmer každý z nás. Nájsť správny pomer je náročné, pretože na dvoch miestach nemôžeme byť súčasne.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Aktuálne trendy vo firme 21. storočia

Dátum: 2.5.2013

Čoraz častejšie sa u nás i vo svete hovorí o dôležitosti využitia ženského potenciálu. Ženy sa snažia stále viac presadiť, pretože cítia potrebu väčšieho uplatnenia. V dejinách ľudstva sú etapy, kedy sa spoločnosť nachádzala v extrémoch, kedy prevažovalo jedno pohlavie na úkor druhého. Dnes dokážu popredné firmy rovnovážnejším obsadením žien na úrovni top manažmentu úspešne zladiť typické manažérske štýly oboch pohlaví, čo dokazujú lepšie výkonnostné parametre aj finančné výsledky týchto firiem.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Práca versus súkromie

Dátum: 30.4.2013

Rovnováha v živote je kľúčom k celkovej spokojnosti človeka. Vyváženie súkromia a pracovných povinností je v dnešnej dobe umenie. „Tieto dva svety“ nemôžeme oddeľovať, práve naopak musíme hľadať konkrétne riešenia a podmienky pre ich vzájomné zosúladenie.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Žena budúcnosti

Dátum: 23.4.2013

Postavenie ženy v spoločnosti a jej úloha sa v súčasnosti radikálne mení. Už dávno sa žena nestará len o rodinu, práve naopak, má úplne iné postavenie než pred niekoľkými desiatkami rokov. Akú úlohu bude žena plniť v budúcnosti? Podľa Alvina Tofflera, jedného z desiatich najvplyvnejších futurológov všetkých čias, budúcnosť prinesie viaceré významné zmeny.

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

V relácii Dobré ráno Slovensko sa hovorilo o Srdci Slovenska

Dátum: 10.4.2013

V stredu 10.4.2013 odznela informácia o pripravovanom fóre Firma 21.storočia - Využitie ženského potenciálu v biznise, ktoré sa uskutoční 22. mája 2013 v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Chceme priniesť reálne podnety a návrhy aplikovateľné v praxi na realizáciu konkrétnych aktivít, ktoré vo firmách vytvoria podmienky pre efektívnejšie zapojenie žien do riadiacich funkcií, tak aby mohli prirodzenejšie spojiť kariéru so svojím rodinným životom..

ČÍTAJTE CELÝ ČLÁNOK...

Spoluorganizátor podujatia:
logo MPSVR
Partneri:
logo ČSOB logo Telecom logo Nadácia SPP logo Pekná Modrá logo Double Tree Swiss Re
Hlavní partneri:
logo DELL
Mediálni partneri:
logo TA3 logo Forbes logo Rodinka logo Profesia
Odborní partneri:
logo SARIO logo Flexipraca