Spájame a vytvárame priestor
pre diskusiu a spoluprácu.
foto

MIRIAM LETAŠIOVÁ
Prezidentka

Spája ľudí a vytvára priestor pre vzájomnú spoluprácu v rámci štátneho, súkromného
a tretieho sektora.

V súčasnosti pôsobí na pozícii generálnej riaditeľky podnikateľského prostredia a inovácií na MH SR.

viac info
foto

MIRIAM LETAŠIOVÁ
Prezidentka

Spája ľudí a vytvára priestor pre vzájomnú spoluprácu v rámci štátneho, súkromného a tretieho sektora.

Úspešne ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite, odbor Finančná sústava a peňažníctvo a pokračovala v štúdiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela.

V súčasnosti pôsobí na pozícii generálnej riaditeľky podnikateľského prostredia a inovácií na MH SR. Zastrešuje agendu lepšej regulácie, balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, inteligentného priemyslu, inteligentných miest a proexportných nástrojov.

V Exportno-importnej banke SR bola od roku 2002 do roku 2016 s krátkou prestávkou, kedy sa rozhodla rozbehnúť svoje podnikateľské zámery, aby načerpala skúsenosti aj v tejto oblasti. V EXIMBANKE SR pôsobila na pozícii vrchnej riaditeľky, kde koordinovala a riadila činnosť viacerých organizačných útvarov a pripravovala strategické a koncepčné materiály. V súčasnosti pôsobí na MH SR ako generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií. Zároveň je spoluzakladateľkou a prezidentkou neziskovej organizácie Srdce Slovenska. Bola členkou Rady Slovenskej televízie a od roku 2013 je členkou dvoch pracovných skupín Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Má dve deti a zázemie v rodine, ktoré jej umožňuje realizovať viaceré projekty aj v rámci neziskovej organizácie. Na základe osobných skúseností pôsobením v štátnom, súkromnom a treťom sektore verí v prirodzenú spoluprácu mužov a žien na všetkých úrovniach v záujme kvalitných medziľudských vzťahov, sebarealizácie jednotlivca, lepších výsledkov firmy a zdravého fungovania celej spoločnosti. Jej poslaním je spájať ľudí a vytvárať priestor pre vzájomnú diskusiu, hľadanie riešení a spoluprácu v rámci štátneho, súkromného a tretieho sektora, založenú na harmónii a vzájomnej podpore.

Mail: miriam.letasiova@gmail.com

foto

MAGDALÉNA BACOVÁ
Riaditeľka

Venuje sa osobnému rozvoju, diverzite a novým formám riadenia.

Po ukončení štúdia sa venovala najmä podnikaniu v rôznych odvetviach ako maloobchod, výroba, poradenstvo a služby.     

viac info
foto

MAGDALÉNA BACOVÁ
Riaditeľka

Venuje sa osobnému rozvoju, diverzite a novým formám riadenia.

Po ukončení štúdia sa venovala najmä podnikaniu v rôznych odvetviach ako maloobchod, výroba, poradenstvo a služby.     

Od roku 2010 sa profesionálne venuje osobnému rozvoju. Bola spoluzakladateľkou a riaditeľkou neziskovej organizácii RealWoman Empowerment. Pracovala na projektoch, ktoré pomáhali ženám objavovať a využívať ich potenciál. Organizovala semináre a workshopy s cieľom podporovať ženy, aby objavili a naplno využívali svoj talent. V roku 2012 ako jedna zo zakladateliek stála pri zrode neziskovej organizácie Srdce Slovenska, ktorej cieľom je vytvárať ľudsky orientovanú spoločnosť. Momentálne pôsobí ako riaditeľka tejto spoločnosti a jej snahou je, aby sa aj ženy stali súčasťou rozhodovacích procesov spoločnosti, a tak sa prinášala nová celospoločenská kultúra.
Magdaléna má dve deti, je introvertná a rozvážna, rada pracuje s tímom a realizuje sa na projektoch, ktoré jej dávajú zmysel a majú pridanú hodnotu, celospoločenskú alebo globálnu.

Tel.:
Email:

foto

LENKA ŠOLTYSOVÁ
Projektový manažér

Zaujíma sa o vytvorenie lepších podmienok vo firmách a v spoločnosti.

Po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave bola prvým zamestnacom a členkou pre-opening tímu Radisson SAS Hotels & Resorts.     

viac info
foto

LENKA ŠOLTYSOVÁ
Projektový manažér

Zaujíma sa o vytvorenie lepších podmienok vo firmách a v spoločnosti.

Po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave bola prvým zamestnacom a členkou pre-opening tímu Radisson SAS Hotels & Resorts.     

(Prvého 4*hotela medzinárodnej hotelovej siete na Slovensku.) V hoteli Radisson SAS Carlton pracovala 7 rokov ako PR a Marketing Manager. Tri roky ako členka predstavenstva spoločnosti Promenáda a.s. pôsobila na pozícii Hotel Development Manager. Ako zástupkyňa majiteľov Promenáda a.s. bola zodpovedná za otvorenie a spustenie prevádzky prvého 4*dizajn hotela Yasmin v Košiciach. Po návrate do Bratislavy viedla ako výkonná riaditeľka tlačiareň Navigraf s.r.o. V súčastnosti je konateľkou neštátneho diagnostického centra a genetického laboratória GenesPro Bratislava. Je vydatá a má 1 syna. Ako členka n.o. Srdce Slovenska by rada prispela svojimi doterajšími pracovnými a osobnými skúsenosťami k vytvoreniu lepších podmienok vo firmách, ale aj v spoločnosti, ktoré by inšpirovali mužov a ženy naplno využiť svoj potenciál v osobnom, ako aj v pracovnom živote.

Tel.: +421 907 831 777
Email: l.soltysova@srdce-slovenska.sk

foto

MARTINA CVACHOVÁ
Marketingový manažér

Zaoberá sa osobným rozvojom a podporuje ženy, ktoré prebrali zodpovednosť za svoj život.

Po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa zamerala na marketing a komunikáciu.     

viac info
foto

MARTINA CVACHOVÁ
Marketingový manažér

Zaoberá sa osobným rozvojom a podporuje ženy, ktoré prebrali zodpovednosť za svoj život.

Po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa zamerala na marketing a komunikáciu.     

Skúsenosti získavala na rôznych pozíciách, naposledy v medzinárodnej korporácii, kde pracovala 7 rokov a bola zodpovedná za marketing a marketingovú komunikáciu pre pobočky spoločnosti v 4 krajinách strednej Európy.
Zaoberá sa osobným rozvojom a podporuje ženy, ktoré prebrali zodpovednosť za svoj život a rozhodli sa žiť život, ktorý milujú a pritom naplno využívajú svoj ženský potenciál a talent.
Prácu na nových projektoch, ktoré je potrebné uviesť do pohybu, považuje za výzvu, kde môže uplatniť svoj talent pri komunikácii s ľuďmi a zároveň tvoriť zmysluplné veci prospešné pre spoločnosť.
Je spoločenská, vyhľadáva dynamické prostredie a obklopuje sa inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí vytvárajú novú kultúru pre život a svet. Vychováva dve deti a vďaka vlastnej skúsenosti si uvedomuje, aké je dôležité hľadať riešenia pre zosúladenie pracovného a rodinného života.

Tel.: +421 905 380 234
Email: m.cvachova@srdce-slovenska.sk

foto

DAGMAR KÉRYOVÁ
Manažér programov

Co-Active koučka a trénerka pre ľudí v organizáciách aj v živote.

Celý svoj profesionálny život pracuje s ľuďmi. Bola zakladateľkou jednej z prvých slovenských public relations agentúr.     

viac info
foto

DAGMAR KÉRYOVÁ
Manažér programov

Co-Active koučka a trénerka pre ľudí v organizáciách aj v živote.

Celý svoj profesionálny život pracuje s ľuďmi. Bola zakladateľkou jednej z prvých slovenských public relations agentúr.     

Aj neskôr ako partnerka najväčšej slovenskej PR agentúry vždy otvárala nové oblasti podnikania a pracovala ako členka projektových tímov rôznych spoločností.
Venuje sa koučingu vrcholových manažérov, majiteľov firiem a všetkých ľudí, ktorí si chcú nájsť v živote také miesto, kde sa budú cítiť naplnení. Oblasti, ktorým sa prioritne venuje, sú osobný rast, kariérny rozvoj, uplatňovanie emocionálnej inteligencie v manažérskej praxi a zvyšovanie vybraných manažérskych kompetencií. Svoje programy pre korporácie dopĺňa návrhom a realizáciou tréningových programov a facilitovaných workshopov pre tímy.

Tel.: +421 903 724 248
Email: d.keryova@srdce-slovenska.sk

foto

KRISTÍNA HAVASOVÁ
PR Consultant

Po svete sa snaží chodiť s otvorenými očami, verí v ideu Slobody v práci Tomáša Hajzlera a je presvedčená, že “nedá sa“ neexistuje.
Absolvovala štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a vzdelávala sa aj v USA.

viac info
foto

KRISTÍNA HAVASOVÁ
PR Consultant

Po svete sa snaží chodiť s otvorenými očami, verí v ideu Slobody v práci Tomáša Hajzlera a je presvedčená, že “nedá sa“ neexistuje.

Absolvovala štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a vzdelávala sa aj v USA. Na konte má dlhoročné skúsenosti s prácou v médiách – pôsobila v The Slovak Spectator, Daily Variety v Los Angeles, v anglickej sekcii Slovenského rozhlasu či v Prague Tribune. Spolupracovala tiež s britskou televíziou Sky News a rozhlasovou stanicou BBC. Zúčastnila sa na mnohých mediálnych školeniach v Bratislave, Prahe, Ríme a v Bruseli. Pracovala na mediálnom oddelení Veľvyslanectva Spojených štátov amerických. Podieľala sa na založení Nadácie Poštovej banky, kde bola projektovou riaditeľkou. Od septembra 2008 pôsobila ako marketingová manažérka realitno-poradenskej spoločnosti CBRE a následne založila PR agentúru Kharisma, v rámci ktorej sa venuje klientom zo širokého spektra oblastí.

Oceňuje kreativitu, rozvážnosť, systematickosť a dôslednosť a miluje všetko nové – od ľudí až po technológie. Temperament tejto dynamickej Račice najlepšie vystihuje ohnivá červená farba. Okolie ju pozná ako usmiateho a pozitívneho človeka, ktorý je príkladom toho, že osobný život je možné efektívne skĺbiť so zanieteným pracovným nasadením.

Tel.:
Email: k.havasova@srdce-slovenska.sk

foto

MARCELA FICEKOVÁ

Venuje sa konzultačnej činnosti v oblasti ľudských zdrojov.

viac info
foto

MARCELA FICEKOVÁ

Vyštudovala medzinárodné podnikanie, po ukončení štúdiách 10 rokov pracovala v IT businesse. Po narodení syna ju zaujala oblasť ľudských zdrojov a tu sa i udomácnila. Už siedmy rok sa venuje konzultačnej činnosti v oblasti ľudských zdrojov, pomáha ľuďom zorientovať sa na trhu práce. V roku 2012 si založila vlastnú personálnu agentúru. Pre svojich klientov hľadá zamestnancov na základe ich požiadaviek a pomáha im vytvárať harmonické tímy. Naďalej sa venuje individuálnej konzultačnej činnosti v personálnej oblasti.

Vo voľnom čase sa snaží byť dobrou, láskavou, tvorivou a zábavnou mamou. Angažuje sa ako dobrovoľníčka v rôznych oblastiach života a pomáha zlepšovať medziľudské vzťahy. Prečo Srdce? Veľkým snom je pomôcť dostať v podmienkach našej spoločnosti deti a rodinu na prvé miesto.

Tel.: +421 903 800 515
Email: marcela.ficekova@gmail.com

foto

KVETOSLAVA KIRCHNEROVÁ

Venuje sa mediálnemu poradenstvu a príprave podkladov pre internú i externú komunikáciu. Zahrnie vás množstvom otázok, vďaka ktorým dospejeme k podstate veci. Sama sa riadi nasledovným výrokom: "Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné."

viac info
foto

KVETOSLAVA KIRCHNEROVÁ

Venuje sa mediálnemu poradenstvu a príprave podkladov pre internú i externú komunikáciu. Zahrnie vás množstvom otázok, vďaka ktorým dospejeme k podstate veci. Sama sa riadi nasledovným výrokom: "Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné."

Má vyštudované Národné hospodárstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Už počas štúdia pôsobila ako ekonomická redaktorka v Tlačovej agentúre SITA, neskôr tam zaúčala nových redaktorov a editovala online spravodajstvo. Skúsenosti má aj z práce na tzv. offline produktoch. Ďalšie profesionálne skúsenosti nadobudla ako externá redaktorka pre denník SME, konkrétne pre prílohu S-Reality, keďže táto problematika je jej veľmi blízka. Ďalšou výzvou pre ňu bol svet public relations, ktorému sa venuje už desať rokov v rámci vlastnej agentúry OPEN PUBLIC PROFILE, s.r.o. Spoluorganizuje už niekoľko rokov celoslovenské stretnutia dvojčiat a viacerčiat. Vo svojom voľnom čase pomáha neziskovej organizácii Želaj si, ktorá plní sny dlhodobo chorým a umierajúcim deťom. Uvedomuje si totiž, že vykonávanie dobra a pomoc druhým zvyšuje ľudské hodnoty a pomáha prežiť plnohodnotný život. Sama je matkou dvoch detí, ktoré s láskou vychováva a vedie k správnym životným hodnotám. Zároveň si uvedomuje, aké potrebné je v dnešnom svete nevyhnutné vytvárať vhodné podmienky pre prepájanie pracovného a rodinného života. Jej najväčšou snahou je presviedčať ľudí vo svojom okolí, aby si zachovávali tradičné hodnoty, ako je láska, priateľstvo, dôvera, vernosť, úcta a rešpekt. Preto sa rozhodla spolupracovať s n.o. Srdce Slovenska a prispievať svojimi skúsenosťami, názormi a radami k dosahovaniu želaných cieľov.

Tel.: +421 911 898 901
Email: k.kirchnerova@srdce-slovenska.sk

foto

ZUZANA KARPINSKÁ
Konzultantka programov

Je spolumajiteľkou Bussines Coaching College a venuje sa koučovaniu profesionáliek/lov na pracovné aj súkromné témy.
Na konferenciách prednáša na témy rozhodovania, koučovania a umenia vysvetľovať.

viac info
foto

ZUZANA KARPINSKÁ
Konzultantka programov

Je spolumajiteľkou Bussines Coaching College a venuje sa koučovaniu profesionáliek/lov na pracovné aj súkromné témy.
Na konferenciách prednáša na témy rozhodovania, koučovania a umenia vysvetľovať.

14 rokov bola riaditeľkou personálnej agentúry a súčasne externe pracovala v Slovenskej akadémii vied, kde sa venovala výskumu štruktúr myslenia a prednášala na Univerzite Komenského. Doktorát (PhD.) má z oblasti štruktúr myslenia, je Professional Certified Coach (PCC) a ICF mentor koučovania. Ako vedecká pracovníčka, manažérka a matka sa dôsledne venovala rozvoju vlastnej osobnej efektivity a rozhodovacích schopností a pred 7 rokmi sa rozhodla, že v tejto oblasti bude pomáhať svojim kolegyniam a kolegom. Vedie facilitácie firemných stretnutí a tímové koučingy, workshopy a prednášky na témy rozhodovania, líderských zručností, koučovania a umenia vysvetľovať. Spolu s manželom a synom žije v Limbachu. Zapája sa do projektov reintegrácie žien do pracovného pomeru po materskej dovolenke a do projektov posilnenia žien v biznise.

Tel.: +421 905 659 188
Email: z.karpinska@srdce-slovenska.sk

ADRIANA ŠKLÍBOVÁ
Spolupráca s partnermi

Spoluorganizátor podujatia:
logo MPSVR
Partneri:
logo ČSOB logo Telecom logo Nadácia SPP logo Pekná Modrá logo Double Tree Swiss Re
Hlavní partneri:
logo DELL
Mediálni partneri:
logo TA3 logo Forbes logo Rodinka logo Profesia
Odborní partneri:
logo SARIO logo Flexipraca