Spájame a vytvárame priestor
pre diskusiu a spoluprácu.
foto

Našim základným poslaním je vytvárať platformu pre spoločnú komunikáciu, spájať odborníkov a verejnosť, spoločne nachádzať nové prístupy a riešenia pre celospoločenskú rovnováhu a spoluprácu.

Snažíme sa spájať ľudí, ktorí majú záujem hľadať konkrétne riešenia ako zlepšiť výkonnosť firiem, podmienky v zamestnaní a medziľudské vzťahy v spoločnosti.

Profil Srdce Slovenska

Nezisková organizácia Srdce Slovenska sa venuje aktuálnym otázkam týkajúcich sa rodinného a pracovné- ho života, ako aj podnikateľského a spoločenského prostredia na Slovensku. Spoločne sa snažíme hľadať odpovede a konkrétne riešenia, ktoré súvisia s novými trendmi v súlade s cieľmi, ktorými sú predovšetkým:

  • vytvorenie platformy pre spoločnú komunikáciu v rámci štátneho, súkromného a tretieho sektora o aktuálnych otázkach v spoločnosti
  • budovanie rodinnej entity ako základnej bunky spoločnosti
  • zosúladenie rodinného a pracovného života
  • smerovanie hodnotovej orientácie podporujúcej skĺbenie hodnotového, duchovného, materiálneho a pracovného aspektu života v spoločnosti
  • zlepšenie medziľudských vzťahov
Spoluorganizátor podujatia:
logo MPSVR
Partneri:
logo ČSOB logo Telecom logo Nadácia SPP logo Pekná Modrá logo Double Tree Swiss Re
Hlavní partneri:
logo DELL
Mediálni partneri:
logo TA3 logo Forbes logo Rodinka logo Profesia
Odborní partneri:
logo SARIO logo Flexipraca