Sme občianske združenie, ktorého cieľom je prepájať ľudí, ktorým záleží na budovaní dobrých vzťahov a kvalitnej spolupráci. 
Prostredníctvom svojich aktivít vám pomôžeme rozvíjať váš osobný a profesionálny potenciál. 
Organizujeme konferencie a semináre zamerané na témy vzťahov, spolupráce, či komunikácie, keďže práve spoluprácu vnímame ako kľúč k úspechu vo všetkých oblastiach života.
Týmto spôsobom sa ako občianske združenie snažíme prispieť k pozitívnym zmenám v spoločnosti a jej rozvoju.

MIRIAM LETAŠIOVÁ

Som Miriam a som spíkerka, mentorka, koučka, lektorka a zakladateľka občianskeho združenia Srdce Slovenska. 

V Srdci Slovenska n.o som pôsobila od roku 2012 ako prezidentka organizácie.

Som hodnotovo založený človek orientovaný nielen na výsledok, ale predovšetkým na spájanie ľudí a vzájomnú spoluprácu. Nachádzam riešenia aj tam, kde ich iní nevidia. Mám schopnosť prepájať ľudí na rôznych pozíciách z rôznych sektorov. Čerpala som z dlhoročných skúseností v oblasti riadenia, naposledy ako generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR.

Hovorí sa, že najväčším bohatstvom každej firmy sú jej zamestnanci. Ja to vnímam tak, že bohatstvom každej spoločnosti sú jej ľudia. Preto sa dlhodobo venujem hľadaniu inovatívnych prístupov a riešení na zlepšenie podmienok kvality života.

Spojme sa a preskúmajme, ako môžeme spolupracovať!

VERONIKA KLIKOVÁ

Som Veronika a som členkou občianského združenia Srdce Slovenska a jeho podpredsedníčka. 

Takmer celý svoj pracovný život som prežila v bankovníctve, kde som za 14 rokov mala možnosť pracovať s klientami, viesť a rozvíjať ľudí, budovať vzťahy a aj riadiť projekty.

Vždy ma však najviac napĺňalo vytvárať vzťahy, starať sa o ne a tým uľahčovať vzájomnú spoluprácu a dávať jej nový rozmer a zmysel.

Mojim poslaním je pomáhať, preto teraz študujem a zúročujem roky praxe a som na ceste stať sa koučom. Pre mňa je dôležité mať vzťahy založené na dôvere a otvorenej komunikácii.

To je základ, pre úspešnú spoluprácu a to je aj poslanie nášho združenia a ja som veľmi hrdá, že som jeho súčasťou.
Vítam Vás všetkých medzi nami a verím, že spolu vybudujeme silnú komunitu.

NAŠE SLUŽBY

yoga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis

stretching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis

meditation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis

pilates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis

GALÉRIA