HARMONICKÉ PRACOVNÉ VZŤAHY – kľúč k spokojnosti

HARMONICKÉ PRACOVNÉ VZŤAHY – kľúč k spokojnosti

V nedávnom rozhovore s Verlag Dashofer som mala príležitosť diskutovať na tému silné, harmonické vzťahy na pracovisku a ako ich udržiavať.

V podcaste sa venujem najmä otázke, ako pracovné vzťahy ovplyvňujú našu pracovnú výkonnosť. Konflikty a nezdravá pracovná atmosféra môžu negatívne ovplyvniť našu produktivitu, zatiaľ čo harmonické pracovné vzťahy nás motivujú dosahovať výnimočné výsledky.  

Rozoberali sme ako môže firma podporiť silu pracovných vzťahov, vrátane pozitívnej kreatívnej atmosféry, uznania a podpory zamestnancov, definovania jasných cieľov a vytvárania priestoru na ich rozvoj. Rozprávali sme sa aj o tom, či je vhodné vzťahy prehlbovať aj mimo pracoviska a mojej osobnej skúsenosti. Ale aj ako z pozície nadriadeného najlepšie riešiť nezhody s kolegami. 

A načreli sme aj do vzťahov medzi nadriadenými a podriadenými a hranicami, ktoré by nemali byť prekročené.

V závere sa venujem citlivej téme šikany na pracovisku a ako ju rozpoznať a riešiť. Celý rozhovor si môžete vypočuť tu:

https://spotify.link/f2XFTSYp6Db